Gliwice GPW 2005S

Strona Główna
Patrzysz na wypowiedzi wyszukane dla słów: Gliwice GPW 2005S
 
Temat: Ex Skarbek

Czy wiecie kto wymyślił w rozkładzie 2004/2005 Hutnika do Raciborza?! Markentingowcy ze spółki Intercity! A wiązało się to z tym, że według niespełnionych planów od 1.01.2005 wszystkie pociągi dalekobieżne miały być przejęte przez spółkę IC.

To prawda, ale w między czasie zmienił sie prezes firmy i wraz z nim wizja rozwoju firmy.
Prawdziwa walka o klineta przez IC zacznie się wtedy, gdy sprywatuzuje się poprzez warszawską GPW. Wówczas skończą się zabiegi posłów, wojewodów, towarzyszy, kolegów i innych Edgarów o to, dokąd, którędy i kiedy ma jechać dany pociąg. O tym czy pojedzie, zadecyduje rachunek eknomiczny i presja zyskowności danego połączenia.
Co do Rybnika/ Raciborza niewykluczone, że połączenie realizowane przez IC do tych miast powróci, na przykład jako TLK.
Zastanówmy się o jakiej porze?
Oczywiście najlepiej gdyby pociąg jechał rano tak, aby w stolicy był przed południemi nie kolidował z pozostałymi pociągami spółki jadącymi w tym czasie z Opola, Bielska i Gliwic oraz porą odjazdu - zawsze o pełnej godzinie.
Bazując na rozkładzie IC z Katowic w kierunku Warszawy mamy nastęujce połączenia:
6:00 IC Górnik z Gliwic (1-5) lub TLK Karlik (6)
7:00 IC Ondraszek z Bielska (1-6)
8:00 EX Opolanin z Opola/Wrocławia - codziennie
9:00 ---
10:00 EX Skarbek z Gliwic - codziennie

Na przeniesienie do Rybnika Górnika, Ondraszka i Opolanina nie ma co liczyć. Ciekawą propozycją byłoby połczenie w formie TLK, którego rano brakuje ze Śląska do stolicy. Pociąg ten odjeżdżałby z Katowic o 9:00, a z Rybnika około 8:00, czyli tak, jak EX Skrabek, kiedy jeździł jeszcze z Raciborza.
W grę wchodzi jeszcze wersja popołudniowa w szczególności całotygodniowe uzupełnienie Klimczoka do Gdyni.
12:00 IC Wysocki z Gliwic (1-5)
13:00 ---
14:00 EC Sobieski z Wiednia - codziennie
15:00 EX klimczok w niedziele!

Mimo wszystko, jeżeli uda się wykonać remont szlaku do samych Katowic, pozwalający na pokonanie tego odcinka zwykłą osobówką w niespełna godzinę to jaki problem stanowi przesiadka na IC/EX w Katowicach?
Temat: 1/2.06.2006: Wykład dr. Wiesława Rozłuckiego - prezesa GPW
Dokładna data jeszcze nie została ustalona.
Organizatorem spotkania jest pani dr. hab. Ewa Miklaszewska.

<center>Wiesław RozłuckiSzkoła Główna Handlowa ( dawniej SGPiS ) – Wydział Handlu Zagranicznego ( 1965 – 1970 r. ), magister ekonomii; 1970 – 1973 r. studia doktoranckie w dziedzinie geografii ekonomicznej;
1979 – 1980 stypendysta British Council w London School of Economics.

W latach 1973 – 1979 pracownik naukowy w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; 1973 - 1978 asystent; 1978 – 1989 r. adiunkt w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej PAN; 1984 – 1990 r. Sekretarz Polskiego Komitetu Unii Geograficznej.

1990 r. – Doradca Ministra Finansów w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Przekształceń Własnościowych. 1990 – 1991 r. Dyrektor Departamentu Rozwoju Rynku Kapitałowego w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. Od 1991 r. do chwili obecnej Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

W latach 1991 – 1993 doradca Ministra Przekształceń Własnościowych; 1991 – 1994 r. członek Komisji Papierów Wartościowych. 1993 – 1995 r. członek Rady ds. Rozwoju Gospodarczego przy Prezydencie Rzeczpospolitej Polskiej.

1991 - 1994 członek Rady Nadzorczej Gliwickiej Spółki Węglowej SA; 1990 - 1998 r. członek Rady Nadzorczej Centrum Bankowo - Finansowego S.A., 2001 - 2003 r. członek Rady Nadzorczej Centrum Giełdowego S.A.; 2001 - 2002 r. członek Rady Nadzorczej XTrade; od 1994 r. do chwili obecnej członek Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., a od 2001 r. przewodniczący Rady.

W latach 1995 – 2002 Przewodniczący Komitetu Koordynacyjnego Rozwoju Systemu Giełdowego, w latach 2002 – 2003 Przewodniczący Porozumienia dla Rozwoju Rynku Kapitałowego, od 2003 r. członek Prezydium Porozumienia; od 1997 r. członek Rady Nadzorczej Fundacji „ Wiedzieć Jak”; od 1997 do 2003 członek Rady Nadzorczej Fundacji Rozwoju Standardów Rynku Kapitałowego; od 2002 członek Fundacji Edukacji Rynku Kapitałowego, od 2003 r. członek Rady Fundacji im. Lesława A. Pagi. Członek powołanego w 2001 r. Komitetu Dobrych Praktyk w ramach Forum Corporate Governance. Od 2004 r. członek Rady Rynku Kapitałowego powołanej przy Ministrze Finansów. Od 2005 r. przewodniczący Rady Fundatorów Fundacji Polski Instytut Dyrektorów.

Od 1994 r. do chwili obecnej członek Komitetu Roboczego Międzynarodowej Federacji Giełd Papierów Wartościowych ( WFE ); od 1999 r. członek Komitetu Roboczego Europejskiej Federacji Giełd ( FESE ) a od 2005 r. Wiceprzewodniczący Komitetu Roboczego i członek Rady Wykonawczej FESE. Od 2004 r. członek grupy konsultacyjnej przy Komitecie Europejskich Regulatorów Rynku Papierów Wartościowych CESR.

Od 2003 roku do chwili obecnej Przewodniczący Rady Programowej Harvard Business Review Polska.
W 2003 roku złożył z wynikiem pozytywnym egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa organizowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa.

W 2004 roku ukończył z wynikiem pozytywnym organizowany przez Institute of International Finance, Inc oraz International Institute for Management Development, IMD kurs Corporate Governance Program for Bank Directors and Executives w Lozannie, Szwajcaria.

Odznaczony odznaczeniem francuskim L’Ordre National du Merite ( 1995 r. ) oraz Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski ( 2000 r. ).

Znajomość języków obcych: angielski, francuski, rosyjski.
Zainteresowania: narciarstwo, szermierka , gospodarka i polityka.
Urodził się 09.12.1947 r. żonaty, dwóch synów.</center>

Pani doktor Miklaszewska ma nadzieję i ufa nam, że nie zawiedziemy w kwestii frekwencji. Bardzo mile widziane bedzie przygotowanie się do dyskusji /zadawanie pytań/.

Zaproszenie Rozłuckiego możemy odbierać jako "rewanż za Kołodkę", a mówiąc bardziej serio, Rozłucki jest jednym z twórców "Terapii szokowej po 90.", którą Kołodko zwykł nazywać "Szokiem bez terapii".


 
 
Podobne strony
 
 
   
Copyright 2006 Sitename.com. Designed by Web Page Templates